Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-11-2013

Czym jest Program Inteligentny Rozwój i kto z niego skorzysta

W 2020 roku nakłady na badania i rozwój w Polsce mają wynieść 1,7 proc. PKB. Do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki przyczyni się nowy program operacyjny – Inteligentny Rozwój (PO IR). O jego założeniach mówiła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas spotkania z okazji 40-lecia Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

- Z programem wiążemy ogromne nadzieje. Tworząc go słuchaliśmy ekspertów, przedsiębiorców i środowiska naukowego. Wyciągnęliśmy także wnioski z doświadczeń obecnej perspektywy – powiedziała wiceminister. – Głównym celem PO IR będzie zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, mierzone wysokością nakładów na badania i rozwój. Najważniejszym założeniem programu jest to, aby realizacja innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych odbywała się we współpracy biznesu i nauki. PO IR ma umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w innowacyjne produkty, usługi i technologie, do czego nawiązuje hasło przewodnie programu „wsparcie projektów od pomysłu do rynku” – podkreśliła.

Przemawia wiceminister Iwona Wendel
Źródło: ACK Cyfronet AGH

W PO IR finansowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace rozwojowe i demonstracyjne, aż po wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej oraz sprzedaż innowacyjnych produktów i usług. Z dostępnych funduszy skorzystają przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące lub wspierających prowadzenie działalności B+R. Duże możliwości wsparcia dostępne będą dla małych i średnich firm. Ta grupa przedsiębiorstw ma największe problemy w prowadzeniu działalności innowacyjnej. - Wsparcie dla dużych firm zostanie w latach 2014-2020 ograniczone wyłącznie do finansowania projektów badawczo-rozwojowych - poinformowała wiceminister.

W obecnym projekcie program został podzielony na pięć części, tzw. priorytetów, w ramach których inwestowane będą fundusze. Te priorytety to: wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (na tę część skierowano najwięcej środków - ok. 41 proc.), wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału naukowo-badawczego oraz pomoc techniczna.

Widok sali, w której odbyło się spotkanie
Źródło: ACK Cyfronet AGH

- Dostępne fundusze zostaną skoncentrowane na tzw. inteligentnych specjalizacjach. Są to wybrane dziedziny nauki i gospodarki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów – powiedziała wiceminister Wendel. W sposób szczególny wspierane będą także tzw. krajowe klastry kluczowe, czyli najlepsze i najprężniej działające klastry w Polsce i na rynku międzynarodowym. Priorytetowo zostaną traktowane również tzw. ekoinnowacje, czyli innowacyjne technologie, które mają posłużyć poprawie stanu środowiska 

Proponowana kwota na PO IR ze środków unijnych to 8,61 mld euro. - Prace nad programem znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie. Jego projekt planujemy przekazać Komitetowi Stałemu Rady Ministrów w jeszcze w grudniu br. – zapowiedziała wiceminister.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska