Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-06-2014

Innowacje w Polsce

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel uczestniczyła w odbywających się we Wrocławiu spotkaniach poświęconych innowacyjności w Polsce. – Siłą innowacyjnych gospodarek jest wysoka aktywność przedsiębiorstw w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz ich współpraca z naukowcami – mówiła.

W nowej perspektywie zaplanowano instrumenty, które wzmocnią współpracę biznesu i nauki. Najsilniej widoczne to będzie w Programie Inteligentny Rozwój. Jego głównym założeniem jest wsparcie realizacji innowacyjnych projektów B+R, prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i naukowców oraz wdrożenie wyników ich prac na rynek – podkreśliła wiceminister Wendel podczas spotkania „Innowacje - czyli: gdzie, co i jak je sfinansować?”. Dodała, że program ma umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w nowatorskie produkty, usługi i technologie, do czego nawiązuje jego hasło przewodnie – wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Unijne środki skierowane na wsparcie działalności B+R oraz innowacyjnej, skoncentrowane będą na wybranych obszarach, co również ułatwi uzyskanie nowych oraz wzmocnienie dotychczasowych przewag konkurencyjnych. – Dlatego do dofinansowania preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów – poinformowała wiceszefowa resortu.

Uczestnicy spotkania „Innowacje - czyli: gdzie, co i jak je sfinansować?”
Fot. Dominik Marzec/Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Następnie, wiceminister uczestniczyła w konferencji „Innowacje w Polsce: Nie kopiujmy Doliny Krzemowej - zróbmy swoją”. Mówiła m.in. o dotychczasowym wpływie polityki spójności na innowacyjność, konkurencyjność oraz działalność B+R w Polsce, a także wsparciu innowacyjności z nowej puli Funduszy Europejskich. – W latach 2014-2020, zgodnie z zapisami Strategii Europa 2020 oraz postawionymi przed Polską celami, badania i innowacje będą odgrywały szczególnie ważną rolę w budowaniu konkurencyjnej gospodarki europejskiej – przypomniała wiceminister Iwona Wendel i dodała, że działania prowadzone w ramach Programu Inteligentny Rozwój uzupełniać będą przedsięwzięcia podejmowane w regionalnych programach operacyjnych.

Uczestnicy spotkania „Innowacje w Polsce: Nie kopiujmy Doliny Krzemowej - zróbmy swoją”.
Źródło zdjęć: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska