Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-05-2013

Konsultacje „następcy” Programu Innowacyjna Gospodarka

- Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy cykl regionalnych konsultacji, w trakcie których zaprezentujemy założenia programu, który przez kolejne siedem lat będzie wspierał rozwój polskiej gospodarki oraz stwarzał nowe szanse dla rodzimej nauki - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel inaugurując w Gdańsku konferencję poświęconą programowi, którego robocza nazwa to Inteligentny Rozwój.

Wiceminister rozwoju regionalnego zaznaczyła, że Polska do nowego rozdania Funduszy Europejskich przygotowuje się już od dwóch lat. - W trakcie naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. rozpoczęliśmy negocjacje pakietu rozporządzeń, które będą zawierały regulacje dotyczące zasad obowiązujących w nowym okresie programowania. Obecnie są one finalizowane. Intensywne prace toczą się także na poziomie krajowym i regionalnym - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego. Ich elementem było przyjęcie przez rząd Założeń Umowy Partnerstwa - dokumentu, w którym przedstawiony został m.in. podział zadań między ministerstwo a samorządy oraz zarys programów operacyjnych, w tym programu dotyczącego innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. - Przyjęcie Założeń umożliwiło także formalne rozpoczęcie prac nad kształtem przyszłych programów. Zaangażowani są w nie eksperci, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji naukowych - poinformowała wiceszefowa resortu.

wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

- Głównym celem programu o roboczej nazwie Inteligentny Rozwój, będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na sektor B+R - podkreśliła Iwona Wendel. Działania będą więc skoncentrowane na budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań między sektorami biznesu i nauki. - Istotny jest także rozwój innowacyjności przedsiębiorstw oraz wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej - zaznaczyła wiceminister.

Konsultacje założeń programu odbędą się w 7 miastach. 23 maja 2013 r. rozpoczęło je spotkanie w Gdańsku, zakończą - rozmowy w Warszawie 14 czerwca 2013 r.

Pobierz plik:
Informacja prasowa - Założenia Programu Inteligentny Rozwój Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (104 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska