Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-06-2013

Kurs na INNOWACJE – perspektywy dla Polski Wschodniej

- W nowym okresie programowania musimy kontynuować działania dynamizujące procesy rozwojowe w Polsce Wschodniej. Fundusze Europejskie to narzędzie, które z powodzeniem wspiera innowacje i buduje konkurencyjność – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas Regionalnego Forum Innowacji, które 4-5 czerwca 2013 r. odbywa się w Kielcach.

Wiceminister zauważyła, że choć wschodnie województwa Polski mierzą się obecnie z licznymi wyzwaniami, mają również znaczące atuty. – W ostatnich latach tutejszy przemysł ewoluuje w kierunku branż bardziej zaawansowanych technologicznie. Tworzy się tym samym potencjał między innymi dla inicjatyw klastrowych funkcjonujących w zakorzenionych specjalizacjach – powiedziała Iwona Wendel i dodała, że wśród mocnych stron makroregionu należy wymienić także sektor nauki.

wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

Wsparcie dla tych branż będzie kontynuowane również w przyszłej perspektywie finansowej. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowywany będzie zarówno rozwoju kadr nauki, jak i wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac B+R.  – Postawimy na współpracę biznesu i uczelni. Zyskają także klastry o wysokim potencjale innowacyjnym, które będą chciały rozwijać powiązania międzynarodowe- zaakcentowała wiceminister.

Kontynuowany będzie również program dedykowany regionom wschodnim. Jego ważnym celem będą działania ukierunkowane na integrację i wzrost efektywności ośrodków innowacji. Przede wszystkim poprzez tworzenie i wdrażanie różnego rodzaju sieci i centrów współpracy, konsolidujących istniejącą infrastrukturę badawczo-rozwojową i innowacyjną.

wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

Regionalne Forum Innowacji zgromadziło samorządowców, przedstawicieli świata nauki i studentów. W trakcie wydarzenia funkcjonowały stoiska informacyjno-promocyjne, na których ofertę skierowaną do przedsiębiorców prezentowały instytucje otoczenia biznesu i uczelnie.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska