Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-09-2014

Prognoza na lata 2014-2020 – pogoda dla innowacji

Na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) i innowacje przewidziano prawie 10 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój i  Regionalnych Programach Operacyjnych. Te środki uzupełnią pieniądze z Programu Wiedza, Edukacja Rozwój. O możliwościach wsparcia nowoczesnych technologii z funduszy unijnych na lata 2014-2020 mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas inauguracji Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W swoim wystąpieniu wiceminister wskazała jakie zmiany są potrzebne polskiej gospodarce na obecnym etapie, tak by była ona bardziej konkurencyjna. Są to m.in. zwiększenie zaangażowania biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności B+R, silniejsza współpraca firm i nauki, lepsze dopasowanie wyników badań do potrzeb gospodarki i późniejsze wykorzystanie ich w praktyce rynkowej oraz wprowadzenie rozwiązań, które zachęcą przedsiębiorców do wytwarzania własnych innowacji. – Kierowaliśmy się tymi założeniami przygotowując Program Inteligentny Rozwój – poinformowała wiceminister.

Program (PO IR) ma być głównym źródłem środków na innowacje w Polsce w nowej perspektywie unijnej i przyczynić się do osiągnięcia wskaźników wydatków na B+R. W 2020 ma to być 1,7 proc. PKB, a w 2023 r. – 2 proc. Ważnym założeniem jest także to, że około połowa z tych nakładów ma pochodzić z sektora prywatnego.  

- Głównym zadaniem programu jest wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw oraz wspólnych przedsięwzięć biznesu i nauki prowadzonych na zasadzie „od pomysłu do rynku”. Oznacza to, że o fundusze będzie można starać się na każdym etapie takiego projektu – poczynając od pomysłu, poprzez prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników w realnej gospodarce, po wyjście z nimi na rynki zagraniczne – zapowiedziała wiceminister Wendel.

Finansowanie z PO IR ma być skoncentrowane na tzw. krajowych inteligentnych specjalizacjach, czyli wskazanych w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym. Z PO IR skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie), jednostki naukowe i uczelnie oraz podmioty zrzeszające dwie ww. grupy, np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne.

Z programów regionalnych (odpowiadają za nie władze województw) fundusze trafią np. na tworzenie i rozwój zaplecza firm do tworzenia innowacji, rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych oraz projekty B+R przedsiębiorstw, które będą zgodne z inteligentnymi specjalizacjami na poziomie regionalnym. Uzupełnieniem tych działań będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone m.in. na uruchamianie własnego biznesu (w programach regionalnych) oraz współpracę pracodawców z instytucjami edukacyjnymi i dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy (w Programie Wiedza, Edukacja, Rozwój).

***

Projekt, w którego inauguracji uczestniczyła wiceminister Iwona Wendel, polega na wybudowaniu i wyposażeniu budynku – zespołu inkubatorów wysokich technologii - na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Udostępnienie go ma ułatwić i stymulować współpracę biznesu  z nauką, a w efekcie zwiększyć liczbę firm z udziałem zaawansowanych technologii z dziedziny chemii, biotechnologii i informatyki. Budynek już powstał i uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Obecnie trwa wyposażanie laboratoriów, pracowni badawczych i innych pomieszczeń m.in. w aparaturę laboratoryjną, specjalistyczne instalacje, sprzęt do telekonferencji oraz pozostałe niezbędne urządzenia.

Przedsięwzięcie realizuje Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dofinansowano je ze środków unijnych (Program Innowacyjna Gospodarka) kwotą blisko 47 mln zł. Inauguracja odbyła się w dniu 12 września 2014 r. w Poznaniu.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska