Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-12-2014

Program Inteligentny Rozwój przesłany do Komisji Europejskiej

Najważniejszym założeniem Programu Inteligentny Rozwój jest wsparcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie ich wyników na rynek. – Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do rynku”, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów – podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. 9 grudnia 2014 r. został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej przez system SFC.

Fundusze programu przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Podejmowane działania, skoncentrowane będą głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R w kraju i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na wsparciu i rozwoju innowacyjności firm.

Finansowanie kierowane będzie również do firm korzystających z usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (w szczególności takie jak parki naukowo-technologiczne czy centra transferu technologii), a także z usług jednostek naukowych, prowadzących prace B+R na zlecenie przedsiębiorstw. Wsparcie tego typu zostanie indywidualnie dostosowane do potrzeb firm oraz będzie modelowane w oparciu o sygnały płynące z rynku.

Wybrane instrumenty PO IR kierowane będą do przedsiębiorstw planujących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju oraz współpracujących w zakresie transferu technologii, także z partnerami zagranicznymi. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na działania, których realizacja powinna podnieść pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Pobierz plik:
Informacja prasowa - Program Inteligentny Rozwój Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (453 KB)

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska