Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-01-2014

Przedsiębiorcy i sektor bankowy w nowej perspektywie

Startująca w tym roku nowa perspektywa finansowa to nie tylko kolejne możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji lub zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. To także szansa na zbudowanie trwale silnego potencjału polskiej gospodarki. Między innymi o tym mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel na konferencji  „Gospodarcze Otwarcie Roku. Polska gospodarka w 2014 r. – rozwój czy stagnacja?”

- Przedsiębiorcy pozostaną jednym z największych odbiorców wsparcia. Pamiętajmy, że są oni nie tylko formalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, ale środki trafiają do nich także przy okazji kontraktów realizowanych w ramach unijnych projektów – podkreślała wiceminister.

Dla kondycji tej grupy, ale też całej gospodarki, szczególnie istotne będą środki unijne inwestowane w badania, rozwój i innowacje oraz w podniesienie konkurencyjności  małych i średnich przedsiębiorstw. – Na poziomie krajowym fundusze trafią na te cele w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Na regionalnym – w programach regionalnych. Mamy jeszcze Program Polska Wschodnia, skoncentrowany na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – poinformowała wiceminister Wendel. – Zakładamy, że m.in.  dzięki tym środkom w 2020 r. nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7 proc. PKB – dodała. Obecnie jest to około 0,9 proc.

Przemawia wiceminister Iwona Wendel

Dla osiągnięcia tego celu szczególnie istotna jest  harmonijna współpraca biznesu i nauki. Wiceminister podkreśliła, że  inspirowaniu wspólnych działań będzie służyć też wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo-technologiczne, klastry czy centra transferu technologii.

Fundusze Europejskie mają też przyczynić się do zmiany proporcji nakładów na badania i rozwój. – Obecnie inwestujemy w ten obszar więcej środków publicznych niż prywatnych. W rozwiniętych gospodarkach te proporcje są inne. Dlatego jednym z zadań środków unijnych będzie pobudzenie firm do inwestowania własnych zasobów – zapowiedziała wiceminister.

Widok sali, na której odbywało się spotkanie

Wiceminister Iwona Wendel mówiła też o roli sektora bankowego w dystrybucji Funduszy Europejskich - Sektor bankowy jest naszym głównym partnerem zapewniającym dostęp firm do kapitału. W nowej perspektywie wzrosną nakłady na instrumenty zwrotne, takie jak preferencyjne pożyczki i poręczenia. Chcemy ustandaryzować warunki ich udzielania, tak żeby we wszystkich województwach obowiązywały podobne zasady. Planujemy też kontynuować kredyt technologiczny, który sprawdził się w latach 2007-2013 – zapewniła.

- Niezwykle istotne jest dla nas to, by środki zwrotne, którymi będziemy dysponować, były w obrocie także po 2020 roku. Mają pomóc zbudować polski kapitał w tym obszarze, gdy fundusze unijne nie będą dostępne już w takiej wysokości – podsumowała wiceminister.

Konferencja odbyła się 15 stycznia 2014 r. w Warszawie. Zorganizowała ją Krajowa Izba Gospodarcza.

***

Na lata 2014-2020, w ramach polityki spójności, Polska otrzymała 82,5 mld euro.  To 23 proc. ogólnej puli na tę politykę w nowej perspektywie unijnej. Fundusze te zostały podzielone na programy operacyjne, z którymi można zapoznać się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska