Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-12-2013

Raport z konsultacji społecznych Programu Inteligentny Rozwój

Od 9 września do 14 października 2013 r., zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) odbyły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

W trakcie konsultacji społecznych POIR zgłoszonych zostało 250 uwag. Uwagi do Programu zgłosiły 43 podmioty, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz uczelnie.

Ponad połowa uwag (153) została uwzględniona, w tym 64 częściowo. 97 uwag zostało odrzuconych.

Raport z konsultacji wraz z załącznikiem został zamieszczony na stronie dotczącej konsultacji POIR.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska