Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2014

Wizyta wiceminister Wendel na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zwiedzanie dofinansowanej ze środków unijnych infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), przedstawienie najważniejszych informacji o Programie Inteligentny Rozwój (PO IR) – to główne punkty wizyty wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel na krakowskiej uczelni. Odbyła się ona 28 listopada 2014 r.

Wiceszefowa resortu odwiedziła Centrum Edukacji Przyrodniczej, Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, a w Jagiellońskim Centrum Innowacji zaprezentowała najistotniejsze kwestie związane z Programem Inteligentny Rozwój. Wspomniane obiekty powstają lub są rozbudowywane i modernizowane dzięki Funduszom Europejskim. Zwiedziła także Wydział Chemii.

Centrum Edukacji Przyrodniczej Link prowadzi do serwisu zewnętrznegojest częścią większego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ", współfinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity inwestycji to ponad 65,8 mln zł, z czego blisko 55,7 mln zł to unijna dotacja. Unikatowe w skali całego kraju Centrum zostało oddane do użytku w II połowie br. Powstało dzięki połączeniu zasobów czterech istniejących zbiorów muzeów uniwersyteckich: zoologicznego, geologicznego, antropologicznego i paleobotanicznego. Dzięki temu mogą być one znacznie lepiej wykorzystane zarówno w realizacji programów dydaktycznych i naukowych, ale także w szeroko pojętej edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych.

Wiceminister Iwona Wendel na UJWiceminister Iwona Wendel na UJ
Foto: J. Sawicz

Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris Link prowadzi do serwisu zewnętrznegopowstaje w ramach dofinansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w kwocie blisko 170 mln zł projektu pn. "Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)". Uniwersytet Jagielloński jest beneficjentem 26 projektów, które otrzymały unijną dotację z PO IG w wysokości ponad 545 mln zł. Powstał już budynek, natomiast synchrotron zostanie oddany grupom badawczym w 2015 r. Będzie to największe multidyscyplinarne urządzenie badawcze nie tylko w Polsce, ale także w naszej części Europy. Lista zastosowań promieniowania synchrotronowego jest długa i obejmuje również badania, których wyniki mogą być wykorzystywane bezpośrednio w przemyśle. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 200 mln zł.

SOLARIS ElektromagnesyElektromagnez pozycjonowany na podporach

Foto: E. Król

Budżet Programu Inteligentny Rozwój to ponad 10,1 mld euro, z czego ok. 8,6 mld euro to fundusze unijne, a ponad 1,5 mld euro stanowi wkład krajowy – przypomniała wiceminister Iwona Wendel podczas prezentacji drugiego pod względem budżetu programu na lata 2014-2020. Mówiła o jego głównych założeniach i obszarach wsparcia. Wspomniała, że w PO IR w większym stopniu niż w mijającej perspektywie, przewiduje się wykorzystanie instrumentów zwrotnych. Sesja z udziałem wiceminister odbyła się w Jagiellońskim Centrum Innowacji, które także rozwija się dzięki funduszom PO IG. 9 października br. wiceszefowa resortu wzięła udział w otwarciu Life Science Park Link prowadzi do serwisu zewnętrznego. – Jest to nie tylko miejsce, gdzie zlokalizowane są laboratoria i biura, ale prowadzona jest też działalność dotycząca inwestycji kapitałowych w innowacyjne przedsięwzięcia, a także działania związane z rozwojem klastra instytucji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw z obszaru life science – mówiła podczas uroczystości. Inwestycja o całkowitej wartości 172 mln zł, otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości 154,4 mln zł.

Wiceminister Iwona Wendel na UJWiceminister Iwona Wendel na UJ
Foto: E. Król

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska