Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


27-11-2014

Wybory do komitetów monitorujących Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

W przypadku zastrzeżeń do wyników głosowania lub do weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Wyborczą prosimy o zgłaszanie protestów.

Protesty można przesyłać do 3 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat wyników głosowania dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: