Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-10-2014

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy na lata 2014-2020

6 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza uprawnione organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 20 października br. na adres: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl lub marta.szymczyk@mpips.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat wyborów dostępne sa na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska