Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-09-2014

Wzornictwo-Biznes-Zysk – inauguracja projektu

Rola wzornictwa przemysłowego, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej oraz możliwości jego finansowania w nowej perspektywie UE – to główne tematy poruszane podczas konferencji, która 25 września 2014 r. odbyła się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego z udziałem wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel.

Konferencja z udziałem wiceminister Iwony Wendel

- Inteligentny rozwój wymaga innowacji, a innowacje nie istnieją bez wzornictwa. Wzornictwo przemysłowe jest narzędziem innowacji procesowej i produktowej.  Dzięki jego zastosowaniu firma może osiągnąć silną przewagę konkurencyjną na rynku.  – mówiła wiceminister Wendel.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego realizuje, dofinansowany z Programu Innowacyjna Gospodarka, projekt  „Wzornictwo-Biznes-Zysk” Link prowadzi do serwisu zewnętrznego. Jego celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowującego do aplikacji wzornictwa przemysłowego w firmach. Upowszechnianie wiedzy na temat wzornictwa, możliwości jego wprowadzenia do przedsiębiorstwa oraz płynących z tego faktu korzyści – poprzez organizację warsztatów i seminariów oraz udostępnienie informatycznej platformy komunikacyjnej – specjalistycznego portalu z dostępem do Wizytownika – czyli bazy projektantów i przedsiębiorców. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni: przedsiębiorcy, projektanci, studenci wzornictwa oraz przedstawiciele administracji.

Konferencja inaugurująca projekt "Wzornictwo-Biznes-Zysk"

W perspektywie 2014-2020  wsparcie działań z zakresu wzornictwa będzie możliwe z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Inteligentny Rozwój oraz Programu Polska Wschodnia:

Regionalne Programy Operacyjne

  • w 5 województwach (łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie) strategiczny przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jest uznany za inteligentne specjalizacje,
  • możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych,
  • możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo w zakresie projektów inwestycyjnych MŚP (np.: koszty na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych),
  • wsparcie w zakresie zakupu praw do własności intelektualnej (w części województw), w tym możliwość zakupu patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
  • wsparcie związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (w części województw) – dla rozwiązań technologicznych, w tym pochodzących z realizowanych przez przedsiębiorcę prac B+R.

Program Inteligentny Rozwój

  • możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych,
  • możliwe dofinansowanie usług dla przedsiębiorców świadczonych przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu lub jednostki naukowe w zakresie wzornictwa przemysłowego,
  • działanie dedykowane wsparciu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej poza terytorium Polski oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate). Możliwe dofinansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

 Program Polska Wschodnia

  • celem wsparcia jest zwiększenie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw,
  • każdy projekt realizowany przez MŚP w ramach tego działania będzie obejmował przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska