Menu

Bieżący katalog: Program na lata 2014-2020

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


23-05-2013

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Założenia realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

W dokumencie zawarto podstawowe informacje dotyczące m.in. przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce, głównych założeń Programu, uwarunkowań jego realizacji, planowanego zakresu wsparcia oraz grup beneficjentów.

Cele i zakres wsparcia PO IR są odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w Założeniach Umowy Partnerstwa. Program będzie się koncentrował się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Zapraszamy do lektury dokumentu.

Pobierz plik:
Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (326 KB)