Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

ikona pokazująca rysunek wykresu kołowegoW tym miejscu publikujemy informacje na temat stanu wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka (uaktualniane co tydzień). Znajdą tu Państwo informacje miesięczne dotyczące bieżących postępów w realizacji Programu oraz obszerniejsze dokumenty podsumowujące wdrażanie Programu, tj. sprawozdania okresowe i roczne z realizacji Programu.


INFORMACJA TYGODNIOWA:

Alokacja na Program wynosi 10,18 mld euro, z tego 8,65 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wg arkusza kalkulacyjnego Ministerstwa Finansów, kwota 8,65 mld euro stanowi 36,18 mld zł).

dane na 8 lipca 2016 roku:

 • Podpisano 17 432 umowy na kwotę dofinansowania 42,94 mld zł, co stanowi 101,07 proc. alokacji na Program,
 • Wypłacono zaliczki na projekty w wysokości 24,6 mld zł,
 • Płatności na rzecz beneficjentów wyniosły 38,49 mld zł (w tym uwzględnione są także rozliczenia zaliczek),
 • Instytucja Zarządzająca Programem poświadczyła wydatki w kwocie 41,96 mld zł,
 • Certyfikowano do Komisji Europejskiej 41,96 mld zł.Niżej prezentujemy liczbę zawartych umów wraz z kwotą dofinansowania w podziale na priorytety:

Priorytet

Alokacja na priorytet w mln zł

Liczba zawartych umów

Kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach podpisanych umów (w mln zł)

 Priorytet 1
Badania i rozwój nowoczesnych  technologii

 6 351,07

1476

6 896,54

 

Priorytet 2
Infrastruktura sfery B+R

6 001,88

166

6 695,84

Priorytet 3
Kapitał dla innowacji

1 315,15

305

1 452,55

 Priorytet 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 15 370,59

2038

14 744,59

 

 Priorytet 5
Dyfuzja innowacji

 1 861,46

553

1 902,51

Priorytet 6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

1 724,53

5 022

1 715,68

 Priorytet 7 
Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji

3 967,21

40

3 779,78

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

5 018,16

7597

4 972,05

Priorytet 9
Pomoc techniczna

874,97

235

781,39

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA:

Wersje archiwalne stanu wdrażania Programu w ujęciu miesięcznym dostępne są w zakładce ARCHIWUM.

 

INFORMACJA KWARTALNA:

SPRAWOZDANIA ROCZNE I OKRESOWE Z REALIZACJI PROGRAMU: 

Rok 2015


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2015 r.
Pobierz plik (PDF 2,55 MB)

Załączniki do sprawozdania:
pobierz spakowany plik (ZIP 534 KB)

 


Rok 2014

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka: 
Pobierz plik (PDF 3,87 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik   (ZIP 3,69 MB)

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2014 r. 
Pobierz plik  (PDF 1,70 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (ZIP 598 KB)


Rok 2013 
 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka: 
Pobierz plik  (3,96 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik  (ZIP 3,71 MB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2013 r. 
Pobierz plik  (PDF 2,01MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik  ZIP (180 KB) 


Rok 2012 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka: 
Pobierz plik  (5,72 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (ZIP 3,22 MB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2012 r. 
Pobierz plik (1,39 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (140 KB) Plik w formacie RAR


Rok 2011 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (3,07 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (486 KB) Plik w formacie RAR


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2011 r. 
Pobierz plik   (792 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - tabela postępu rzeczowego Programu   (261 KB) Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie
- załącznik nr 2 - tabele finansowe   (141 KB) Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2011 r. 
Pobierz plik   (1,51 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik   (134 KB) Plik w formacie RAR


Rok 2010 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (3,09 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (313 KB) Plik w formacie RARSprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2010 r. 
Pobierz plik (1,91 MB) 

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - Tabela postępu rzeczowego Programu (132 KB) 
- załącznik nr 2 - tabele finansowe (209 KB) 
- załącznik nr 3 - działania informacyjne i promocyjne (155 KB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2010 r. 
Pobierz plik (1,2 MB) 

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - Tabela postępu rzeczowego Programu (425 KB) 
- załącznik nr 2 - tabele finansowe (163 KB) 
- załącznik nr 3 - działania informacyjne i promocyjne (251 KB) 


Rok 2009 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (2,93 MB) 
- załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego - działania informacyjne i promocyjne   (275 KB) Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2009 r. 
Pobierz plik (1,26 MB) 

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - tabele finansowe (138 KB) 

- załącznik nr 2 - działania informacyjne i promocyjne (284 KB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2009 r. 
Pobierz plik   (570 KB)  

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - tabele finansowe   (323 KB)  
- załącznik nr 2 - działania informacyjne i promocyjne   (137 KB)  


Rok 2008 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (1,28 MB)  

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2008 r. 
Pobierz plik   (474 KB)  
Załącznik nr 1 do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG - tabele finansowe   (195 KB)  


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2008 r. 
Pobierz plik   (418 KB)  
Załącznik nr 1 do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG - tabele finansowe   (613 KB)  


Rok 2007 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (636 KB)

   

     Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
  2013 © Ministerstwo Rozwoju

  Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
  © Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

  NSS Unia Europejska