Menu

Bieżący katalog: Analizy raporty i podsumowania

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


 

ikona pokazująca rysunek wykresu kołowegoW tym miejscu publikujemy informacje na temat stanu wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka (uaktualniane co tydzień). Znajdą tu Państwo informacje miesięczne dotyczące bieżących postępów w realizacji Programu oraz obszerniejsze dokumenty podsumowujące wdrażanie Programu, tj. sprawozdania okresowe i roczne z realizacji Programu.


INFORMACJA TYGODNIOWA:

Alokacja na Program wynosi 10,18 mld euro, z tego 8,65 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wg arkusza kalkulacyjnego Ministerstwa Finansów, kwota 8,65 mld euro stanowi 36,18 mld zł).

dane na 8 lipca 2016 roku:

  • Podpisano 17 432 umowy na kwotę dofinansowania 42,94 mld zł, co stanowi 101,07 proc. alokacji na Program,
  • Wypłacono zaliczki na projekty w wysokości 24,6 mld zł,
  • Płatności na rzecz beneficjentów wyniosły 38,49 mld zł (w tym uwzględnione są także rozliczenia zaliczek),
  • Instytucja Zarządzająca Programem poświadczyła wydatki w kwocie 41,96 mld zł,
  • Certyfikowano do Komisji Europejskiej 41,96 mld zł.Niżej prezentujemy liczbę zawartych umów wraz z kwotą dofinansowania w podziale na priorytety:

Priorytet

Alokacja na priorytet w mln zł

Liczba zawartych umów

Kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach podpisanych umów (w mln zł)

 Priorytet 1
Badania i rozwój nowoczesnych  technologii

 6 351,07

1476

6 896,54

 

Priorytet 2
Infrastruktura sfery B+R

6 001,88

166

6 695,84

Priorytet 3
Kapitał dla innowacji

1 315,15

305

1 452,55

 Priorytet 4
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 15 370,59

2038

14 744,59

 

 Priorytet 5
Dyfuzja innowacji

 1 861,46

553

1 902,51

Priorytet 6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

1 724,53

5 022

1 715,68

 Priorytet 7 
Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji

3 967,21

40

3 779,78

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

5 018,16

7597

4 972,05

Priorytet 9
Pomoc techniczna

874,97

235

781,39

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA:

Wersje archiwalne stanu wdrażania Programu w ujęciu miesięcznym dostępne są w zakładce ARCHIWUM.

 

INFORMACJA KWARTALNA:

SPRAWOZDANIA ROCZNE I OKRESOWE Z REALIZACJI PROGRAMU: 

Rok 2015


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2015 r.
Pobierz plik (PDF 2,55 MB)

Załączniki do sprawozdania:
pobierz spakowany plik (ZIP 534 KB)

 


Rok 2014

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka: 
Pobierz plik (PDF 3,87 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik   (ZIP 3,69 MB)

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2014 r. 
Pobierz plik  (PDF 1,70 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (ZIP 598 KB)


Rok 2013 
 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka: 
Pobierz plik  (3,96 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik  (ZIP 3,71 MB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2013 r. 
Pobierz plik  (PDF 2,01MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik  ZIP (180 KB) 


Rok 2012 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka: 
Pobierz plik  (5,72 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (ZIP 3,22 MB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2012 r. 
Pobierz plik (1,39 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (140 KB) Plik w formacie RAR


Rok 2011 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (3,07 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (486 KB) Plik w formacie RAR


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2011 r. 
Pobierz plik   (792 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - tabela postępu rzeczowego Programu   (261 KB) Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie
- załącznik nr 2 - tabele finansowe   (141 KB) Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2011 r. 
Pobierz plik   (1,51 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik   (134 KB) Plik w formacie RAR


Rok 2010 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (3,09 MB) 

Załączniki do sprawozdania: 
pobierz spakowany plik (313 KB) Plik w formacie RARSprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2010 r. 
Pobierz plik (1,91 MB) 

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - Tabela postępu rzeczowego Programu (132 KB) 
- załącznik nr 2 - tabele finansowe (209 KB) 
- załącznik nr 3 - działania informacyjne i promocyjne (155 KB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2010 r. 
Pobierz plik (1,2 MB) 

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - Tabela postępu rzeczowego Programu (425 KB) 
- załącznik nr 2 - tabele finansowe (163 KB) 
- załącznik nr 3 - działania informacyjne i promocyjne (251 KB) 


Rok 2009 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (2,93 MB) 
- załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego - działania informacyjne i promocyjne   (275 KB) Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2009 r. 
Pobierz plik (1,26 MB) 

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - tabele finansowe (138 KB) 

- załącznik nr 2 - działania informacyjne i promocyjne (284 KB) 


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2009 r. 
Pobierz plik   (570 KB)  

Załączniki do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG: 
- załącznik nr 1 - tabele finansowe   (323 KB)  
- załącznik nr 2 - działania informacyjne i promocyjne   (137 KB)  


Rok 2008 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (1,28 MB)  

Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za II półrocze 2008 r. 
Pobierz plik   (474 KB)  
Załącznik nr 1 do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG - tabele finansowe   (195 KB)  


Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2008 r. 
Pobierz plik   (418 KB)  
Załącznik nr 1 do Sprawozdania okresowego z realizacji PO IG - tabele finansowe   (613 KB)  


Rok 2007 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka 
Pobierz plik   (636 KB)