Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-04-2014

Aktualizacja Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie

Opublikowano zaktualizowaną wersję Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Dokument zawiera niezbędne informacje na temat działań promocyjnych, przeznaczonych dla beneficjentów i instytucji oraz osób zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.


Zmiany w dokumencie zostały wprowadzone w głównej mierze z uwagi na konieczność zmodyfikowania zakresu danych (informacja o wartości projektu i kwocie dofinansowania), umieszczanych na tablicach informacyjnych i pamiątkowych.


Przewodnik to dokument o charakterze informacyjnym, który ma na celu przybliżenie i uporządkowanie zasad odnoszących się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, przede wszystkim dla beneficjentów, ale także dla wszystkich instytucji uczestniczących w systemie zarządzania Programem Innowacyjna Gospodarka.


Dokument jest również dostępny w zakładce Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 

 

Pobierz pliki:


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska