Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-04-2012

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

5 kwietnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności aktualizacje dostosowujące Szczegółowy opis priorytetów PO IG do zmienionego w trakcie przeglądu środokresowego Programu Innowacyjna Gospodarka, a także nowelizacji rozporządzeń stanowiących programy pomocowe.

W szczególności dodano kartę działania dla nowego instrumentu pilotażowego w ramach priorytetu 4. z przeznaczeniem na pierwsze wdrożenie wynalazku, uwzględniono także modyfikacje w instrumentach wsparcia:

  • 1.3.1 Projekty rozwojowe,
  • 1.4 Wsparcie projektów celowych,
  • 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną,
  • 6.1 Paszport do eksportu,
  • 8.1 Wsparcie dzialalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
  • 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
  • 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.


Dokument zawiera także aktualizacje w częściach: tablice finansowe, wskaźniki monitorowania, system wyboru projektów, lista projektów indywidualnych, kryteria wyboru projektów.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w dokumencie.

Pobierz pliki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska