Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-12-2010

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

6 grudnia 2010 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Najważniejsza zmiana wprowadzona do dokumentu dotyczy zmiany beneficjenta projektu systemowego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Ponadto, wprowadzono zmiany do procedury odwoławczej.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w dokumencie.

Pobierz pliki:

  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska