Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-10-2012

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

18 października 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności zmiany w Poddziałaniu 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, w którym dopuszczona została możliwość dofinansowania kosztów uzbrojenia terenu inwestycyjnego, a także  w Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, w którym rozszerzono grupę docelową.

Dokument zawiera także aktualizacje w częściach: tablice finansowe, wskaźniki monitorowania, kryteria wyboru projektów.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w dokumencie.

Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska