Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-06-2013

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

27 czerwca 2013 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności zmiany wynikające z wprowadzenia nowego instrumentu w priorytecie 3, pn. "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji", a ponadto zmiany w działaniach 2.3, 6.1, 6.2 i 9.3.

Część wprowadzonych zmian wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).

Dokument zawiera także aktualizacje w częściach: tablice finansowe, wskaźniki monitorowania, opis systemu wdrażania działań, lista projektów indywidualnych i kryteria wyboru projektów.

Zaktualizowano także załącznik 4.4. Procedura odwoławcza w związku z opracowaniem nowej procedury spełniającej wymogi nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

Zmieniony dokument stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. 27 czerwca 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w dokumencie.

Pobierz pliki:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska