Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-12-2012

Errata do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

5 grudnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała erratę do zmienionej 18 października wersji Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Wprowadzona errata obejmuje modyfikację w Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i polega na zmianie pułapu dofinansowania projektów w taki sposób, by zmniejszyć obciążenie finansowe beneficjentów – dotychczas wkład własny wynosił 15 proc., obecnie dofinansowanie wynosić będzie 100 proc. projektu.

Zmiana wprowadzana do karty działania 8.3 polega na zastąpieniu w rubryce nr 25 sformułowania „Minimalny wkład własny beneficjenta: Dla projektów 1 – 15%”, na „Minimalny wkład własny beneficjenta: Dla projektów 1 – nie dotyczy”.

Pobierz pliki:
Wykaz zmian wraz z erratą Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (23 KB)
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,69 MB) 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska