Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-07-2016

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka. Dotyczą one tabeli finansowej i wynikają ze zmiany podstawy certyfikacji wydatków z publicznych na całkowite wydatki kwalifikowalne.

Zmiana ma charakter techniczny i jej celem jest pełne wykorzystanie alokacji programu oraz zmaksymalizowanie kwoty refundacji.

Decyzja Komisji Europejskiej oraz Program Innowacyjna Gospodarka wraz z opisem zmian dostępne są w zakładce Dokumenty Programowe.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska