Menu


15-07-2016

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka. Dotyczą one tabeli finansowej i wynikają ze zmiany podstawy certyfikacji wydatków z publicznych na całkowite wydatki kwalifikowalne.

Zmiana ma charakter techniczny i jej celem jest pełne wykorzystanie alokacji programu oraz zmaksymalizowanie kwoty refundacji.

Decyzja Komisji Europejskiej oraz Program Innowacyjna Gospodarka wraz z opisem zmian dostępne są w zakładce Dokumenty Programowe.