Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-01-2009

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

29 stycznia 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmieniony Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Większość wprowadzanych zmian podyktowana jest koniecznością dostosowania zapisów do nowelizowanych rozporządzeń regulujących udzielanie wsparcia w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka oraz zmienionych kryteriów wyboru projektów.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian w stosunku do wersji z 10 października 2008 r. znajduj się w załączonym pliku.
Wykaz wprowadzonych zmian 

Pełna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 znajduje się w zakładce Dokumenty programowe 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska