Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-02-2012

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Na listę rezerwową wpisano 8 nowych przedsięwzięć, usunięto natomiast jeden projekt z listy podstawowej. W przypadku części projektów uaktualniono informacje dotyczące terminów realizacji projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych inwestycji, a także maksymalnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie poszczególnych projektów.

W ramach aktualizacji listy w części dotyczącej projektów z VII Priorytetu, z listy projektów podstawowych w wyniku połączenia projektów realizowanych przez jednego beneficjenta usunięto projekt: Opracowanie, budowa i wdrożenie Elektronicznego Pojedynczego Punktu Kontaktowego w ramach implementacji Dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym, o całkowitej wartości 14 mln zł. Zakres rzeczowy usuniętego projektu zostanie zrealizowany w ramach rozszerzonego projektu Ministerstwa Gospodarki pt. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Do listy projektów rezerwowych dodano natomiast 8 przedsięwzięć o łącznej wartości 492,93 mln zł.

Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 29 lutego 2012 r. 

Program operacyjny

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity (mln zł)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR (mln zł)

 

 

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

 

PO IG

115

13

128

11 458,35

1 033,70

12 493,05

8 541,59

878,65

9 420,24

 

 

Program operacyjny

Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego (mln zł)

Szacunkowa kwota dofinansowania  z EFRR (mln zł)

 

 

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

 

 

PO IG

1

8

14,00

492,93

11,90

418,99

 

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska