Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-08-2011

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji jest przegląd stanu ich przygotowań.

Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 31 sierpnia 2011 r.

Bieżąca aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka przyniosła pewne zmiany w zestawieniu projektów. Na listę rezerwową wpisano jedno nowe przedsięwzięcie, usunięto natomiast jeden projekt podstawowy i 9 projektów rezerwowych. W przypadku części projektów uaktualniono informacje dotyczące terminów realizacji projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych inwestycji, a także maksymalnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie poszczególnych projektów. 

Program operacyjny

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR  (mln PLN)

 

Lista podstawo-wa

Lista rezerwo-wa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

 

PO IG

116

5

121

11 565,21

540,77

12 105,98

8 629,29

459,66

9 088,95

 


Program operacyjny

Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR (mln PLN)

 

 

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

 

 

PO IG

10

1

806,24

360,00

685,31

306,00

 


Pobierz pliki:
Wyniki aktualizacji listy projektów kluczowych dla Programu Innowacyjna Gospodarka - informacja prasowa (138 KB) 
Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (206 KB)

Raport z konsultacji społecznych projektów Programu Innowacyjna Gospodarka w okresie 26 lipca - 24 sierpnia 2011 r. (120 KB)

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska