Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-02-2010

Wyniki aktualizacji list projektów kluczowych

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowane listy projektów indywidualnych dla programów Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie ze znowelizowanymi Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, aktualizacja listy projektów kluczowych dla programu Rozwój Polski Wschodniej potrwa do końca lutego 2010 r.

Nowelizacja Wytycznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zmienia m.in. terminy aktualizacji list projektów kluczowych. Zgodnie z nowymi zapisami, wyniki będą publikowane z końcem lutego i sierpnia, a nie, jak dotąd, stycznia i lipca. Instytucja Zarządzająca programem Rozwój Polski Wschodniej postanowiła skorzystać z zapisów i przesunęła termin publikacji zaktualizowanej listy na koniec lutego  2010 r.

Pobierz pliki:

Informacja prasowa - Wyniki weryfikacji listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (160 KB)  
Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (stosowana od 2 lutego 2010 r.) (1,45 MB)  

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (stosowana od 3 lutego 2010 r.) (218 KB)  

Raport z konsultacji społecznych listy projektów indywidualnych dla 1. i 7. priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka (203 KB) 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska