Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-02-2013

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 28 lutego 2013 r.

W związku z zaawansowanym poziomem realizacji Programu w ramach obecnej aktualizacji nie przewidziano naboru nowych przedsięwzięć na listę projektów indywidualnych. Zmiany w ramach aktualizacji obejmują zatem wprowadzenie korekt listy w zakresie przesunięcia jednego z projektów z listy rezerwowej na podstawową, usunięcia jednego z projektów z listy (podczas ubiegłorocznej aktualizacji znajdującego się na liście rezerwowej), wartości całkowitych i dofinansowania projektów, okresów realizacji inwestycji oraz nazw beneficjentów i projektów, zgodnie ze stanem faktycznym.

Aktualizacja danych objęła:

  • 28 projektów z I i II Priorytetu;
  • 5 projektów z V Priorytetu;
  • 8 projektów z VI Priorytetu;
  • 9 projektów z VII Priorytetu.

Program operacyjny

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR  (mln PLN)

 

Lista podstawo-wa

Lista rezerwo-wa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

 

PO IG

118

5

123

10 332,84

466,00

10 798,84

7 972,75

396,10

8 368,85

 


Program operacyjny

Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR (mln PLN)

 

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

 

 

PO IG

1

0

160,00

0

136,00

0

 

 

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska