Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-06-2009

Opublikowano zmiany w kryteriach wyboru projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

9 czerwca 2009 r. członkowie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka zatwierdzili kolejne zmiany do kryteriów wyboru projektów. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją dokumentu.

Wprowadzone zmiany merytoryczne obejmują:

  • modyfikację kryteriów merytorycznych dla działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG, w tym zmianę dotyczącą kryteriów służących ocenie innowacyjności projektów oraz kryteriów premiujących wykorzystywanie praw własności przemysłowej,
  • usunięcie kryteriów odnoszących się do projektu indywidualnego Banku Gospodarstwa Krajowego, realizowanego w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG w związku z powierzeniem BGK roli Instytucji Wdrażającej,
  • propozycję kryteriów merytorycznych dla planowanego do realizacji w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion projektu systemowego WWPE.

Zmodyfikowane kryteria będą miały zastosowanie do oceny projektów złożonych w kolejnych naborach wniosków o dofinansowanie (ogłoszonych po dacie zatwierdzenia ww. zmian do kryteriów) za wyjątkiem działań realizowanych w trybie ciągłym. W przypadku działań z ciągłym naborem wniosków zmiany w kryteriach wyboru projektów wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia przez Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka.

Nowe kryteria wraz z tabelą ukazującą wykaz zmian, dostępne są w zakładce Kryteria oceny projektów Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska