Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-12-2012

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w ramach której zmodyfikowana została lista projektów rezerwowych w Priorytecie VII. W miejsce 4 projektów, które nie będą realizowane ze środków PO IG i zostały usunięte z listy rezerwowej, wpisano 3 nowe przedsięwzięcia, które zostały zaproponowane w wyniku naboru przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą.

W ramach aktualizacji listy w części dotyczącej projektów z VII Priorytetu, z listy projektów rezerwowych usunięto 4 projekty rezerwowe o wartości 405,77 mln złotych. Powodem usunięcia był brak postępów w przygotowaniu projektu do realizacji w ramach PO IG.

Jednocześnie, w wyniku dodatkowego naboru przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla  Priorytetu VII, na listę projektów rezerwowych wpisane zostały 3 nowe przedsięwzięcia o łącznej wartości 164 mln złotych.

Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od  21 grudnia 2012 r.

Program operacyjny

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR  (mln PLN)

 

Lista podstawo-wa

Lista rezerwo-wa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

 

PO IG

117

7

124

11 859,06

746,00

12 605,06

8 792,77

634,10

9 426,87

 


Program operacyjny

Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR (mln PLN)

 

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

 

 

PO IG

4

3

405,77

164,00

344,91

139,40

 

 

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska