Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-01-2013

Zmiany w Przewodniku w zakresie promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka

Mając na uwadze Państwa wygodę i łatwy dostęp do analizy niedawno wprowadzonych zmian w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, zachęcamy do  zapoznania się z ich wykazem.

Wprowadzone, doprecyzowujące zmiany, zostały podyktowane zgłaszanymi przez Państwa pytaniami z obszaru promocji projektów.

Powyższe dokumenty dostępne są w zakładce Zasady promocji Strona otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska