Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-09-2013

Rozpoczęto konsultacje międzyresortowe i społeczne projektu zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka przedstawia do konsultacji projekt zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG). Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Poniżej prezentujemy opis zmian w dokumencie (zmiany zostały zaznaczone na czerwono), w stosunku do wersji z 29 kwietnia 2013 roku:

  • Wprowadzono katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla nowych projektów systemowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Działanie 1.5 POIG);
  • Zaktualizowano katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.1 POIG;
  • Uszczegółowiono postanowienia dotyczące początku okresu kwalifikowalności wydatków oraz programów pomocy publicznej.

Konsultacje wytycznych potrwają do 17 października 2013 r. Uwagi, zgodnie z tabelą uwag, proszę kierować na adres: joanna.ciszek@mrr.gov.pl.

Pobierz pliki:

   

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska