Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-04-2014

Konsultacje międzyresortowe i społeczne rozporządzenia regulującego udzielanie przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG

3 kwietnia 2014 r. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia w miejsce dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z wydania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis oraz fakt, że rozporządzenie było już dwukrotnie nowelizowane w 2013 r.

Jednocześnie w związku z wydaniem nowego rozporządzenia nie będzie konieczności ogłoszenia tekstu jednolitego uchylanego rozporządzenia, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 14 kwietnia 2014 r. na adres Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: edyta.kracon@mir.gov.pl.

Pobierz plik:

Projekt rozporządzenia Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (858 KB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska