Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-12-2016

Konsultacje projektu zmiany rozporządzenia regulującego wsparcie dla ośrodków innowacyjności w Programie Innowacyjna Gospodarka

20 grudnia 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Celem zmiany jest rozszerzenie zakresu działalności ośrodków innowacyjności prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury wytworzonej ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.3.

Katalog usług obejmie również usługi w zakresie wytwarzania innowacyjnych produktów. Produkty powinny charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, aby w jak najpełniejszy sposób wykorzystać potencjał nowoczesnej, innowacyjnej infrastruktury.

Uwagi można zgłaszać do 5 stycznia 2017 r. na adres:

  • Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
  • lub pocztą elektroniczną na adres: edyta.kracon@mr.gov.pl.

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska