Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-02-2014

Konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

19 lutego 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowego projektu indywidualnego w ramach V Priorytetu Dyfuzja innowacji Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje potrwają do 25 lutego 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowego projektu indywidualnego - WZORNICTWO – BIZNES – ZYSK (beneficjent: Instytut Wzornictwa Przemysłowego).


Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli:
• samorządów terytorialnych,
• partnerów społeczno-gospodarczych,
• administracji rządowej,
• organizacji pozarządowych,
• środowisk akademickich.


Do 25 lutego 2014  r. czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie, prosimy pobrać i wypełnić formularz zgłaszania uwag.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: projekty.poig@mir.gov.pl.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę przed ogłoszeniem zaktualizowanej listy projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Pobierz pliki:

Propozycja nowego projektu indywidualnego POIG Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (240 KB)
Formularz zgłaszania uwag Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (1,7 MB)


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska