Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-01-2017

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia z POIG

 

13 stycznia 2017 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Zmiany mają na celu wydłużenie okresu udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia z Programu Innowacyjna Gospodarka z jednoczesnym uwzględnieniem terminu złożenia przez organy krajowe do Komisji Europejskiej (KE), ostatecznego wniosku o płatność w ramach procesu zamknięcia programów 2007–2013, czyli 31 marca 2017 r. Z uwago na to, że we wniosku o płatność do KE należy ująć także kwoty pożyczek wypłaconych ostatecznym odbiorcom pomocy, zmodyfikowano warunki wypłaty pomocy finansowej w formie pożyczki, aby maksymalnie zwiększyć wykorzystanie środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia.

Uwagi można zgłaszać do 19 stycznia 2017 r. na adres Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: edyta.kracon@mr.gov.pl.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska