Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-06-2013

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

5 czerwca  2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach 7 Priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje trwać będą do 20 czerwca 2013 r.

Zgodnie z pkt. 20 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z 28 lipca 2010 r., Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka podjęła decyzję o dodatkowej aktualizacji listy projektów indywidualnych POIG.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowych projektów indywidualnych.

 Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli:

  • samorządów terytorialnych,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • administracji rządowej,
  • organizacji pozarządowych,
  • środowisk akademickich.

Zestawienie projektów proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych POIG prezentuje poniższa tabela:

pobierz plik Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (127 KB)

Szczegółową informację na temat proponowanych projektów zawierają fiszki projektów.

pobierz plik  Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie (160 KB) 

 

Do 20 czerwca 2013 r. czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tych projektów. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowego projektu indywidualnego, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag:

pobierz plik Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (1,7 MB)

Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane wyłącznie na tym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: projekty.poig@mrr.gov.pl.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę przed ogłoszeniem zaktualizowanej listy projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka.  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska