Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-04-2014

Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach VII Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia 2014 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowych projektów indywidualnych:

  • System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną, bezpieczną Kartą Dużej RodzinyMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  • Portal Geostatystyczny – Faza II - Główny Urząd Statystyczny.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli:
samorządów terytorialnych,

  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • administracji rządowej,
  • organizacji pozarządowych,
  • środowisk akademickich.

Do 22 kwietnia 2014  r. czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie, prosimy pobrać i wypełnić formularz zgłaszania uwag.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: projekty.poig@mir.gov.pl.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę przed ogłoszeniem zaktualizowanej listy projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska