Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-04-2014

Nowelizacja rozporządzenia regulującego udzielanie wsparcia w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG

1 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest przedłużenie okresu udzielania pomocy de minimis, w związku z wydaniem przez Komisję Europejską rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz dostosowanie jego przepisów do nowej regulacji unijnej w tym zakresie.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 10 kwietnia 2014 r. na adres Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: magdalena.szewczyk@mir.gov.pl.

Pobierz plik:

Pobierz plik z projektem rozporządzenia Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (610 KB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska