Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-05-2013

Projekt rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest zapewnienie ciągłości udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej i pomocy de minimis przez ośrodki innowacyjności, będące beneficjentami działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Innowacyjna Gospodarka. W projekcie rozporządzenia, zgodnie z przepisami unijnymi proponuje się  wydłużenie okresu udzielania przez ośrodek innowacyjności pomocy publicznej i pomocy de minimis do 30 czerwca 2014 r. Jednocześnie projekt ten doprecyzowuje przepisy dotyczące rozliczania wsparcia udzielonego ośrodkom innowacyjności.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 7 czerwca br. na adres Departamentu Zarządzania  Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: magdalena.szewczyk@mrr.gov.pl.

Pobierz plik:
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - projekt z 22 maja 2013 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,47 MB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska