Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Rodzaj dokumentu

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Data obowiązywania
Od 24.06.2008 r. 

Do archiwum
Tak 

Tekst aktualny


Zakres zmian
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska