Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

PONIŻEJ PREZENTUJEMY LINKI DO STRON INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH/ POŚREDNICZĄCYCH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY POTRZEBNE DO APLIKOWANIA, W RAMACH TRYBU KONKURSOWEGO NABORU WNIOSKÓW.

Priorytet I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii


Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Priorytet II - Infrastruktura sfery B+R

Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Strona otwiera się w nowym oknie

Priorytet III - Kapitał dla innowacji

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla IOB
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 3.3.2 - Wsparcie dla MSP
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Priorytet IV - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.1 - Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 4.2 - Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 4.3 - Kredyt technologiczny
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki Strona otwiera się w nowym oknie

Priorytet V Dyfuzja innowacji

Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu
ponadregionalnym
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 6.5.2 Promocja gospodarki na rynkach międzynarodowych
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki Strona otwiera się w nowym oknie

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
wzór wniosku wraz z dokumentami potrzebnymi do aplikowania dostępne są na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Strona otwiera się w nowym okniePortal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska