Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-12-2011

16. numer biuletynu „Innowacyjni” już dostępny!

Zapraszamy do lektury szesnastego numeru biuletynu „Innowacyjni”. Motywem przewodnim tego wydania są innowacyjne materiały, konstrukcje i technologie, powstałe dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Na łamach publikacji informujemy o przełomowych wynikach badań nad minerałami i tworzywami – prezentujemy m.in. „materiał przyszłości” oraz „zabójcze tworzywa”, ich niezwykłe właściwości i spectrum zastosowań w przemyśle. Na kartach „Innowacyjnych” przedstawiamy również wybrane przykłady nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Polecamy wywiad z Beatą Bochińską, prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nt. projektu „Zaprojektuj Swój Zysk” oraz korzyści płynących ze świadomego zarządzania designem, a także rozmowę z kierownikiem Działu Finansowego PO IG w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Hubertem Domińskim dot. współpracy nauki i biznesu.

Zachęcamy do lektury rubryk stałych: m.in. podsumowania realizacji Programu, „dobrych praktyk”, słowniczka, czy „innoobserwacji”.

Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest na podstronie Działania promocyjne Odsyłacz

Przyjemnej lektury!

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska