Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-07-2012

Raport "Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja" - jest już dostępny!

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała na portalu www.web.gov.pl Strona otwiera się w nowym oknie raport pt. "Rozwój sektora e-usług na świecie". Jest to już druga edycja publikacji. Jej celem jest omówienie, w sposób kompleksowy i przejrzysty, aktualnego stanu najpopularniejszych gałęzi e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadają, w perspektywie najbliższych 5 lat, największy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki.

Dodatkowym celem publikacji jest wskazanie nisz rynkowych, oferujących największy potencjał dla rozwoju e-usług. Dokument powstał jako uaktualnienie i uzupełnienie raportu "Rozwój e-usług na świecie" z 2010 roku.

 

Raport "Rozwój sektora e-usług na świecie – II edycja"Prawie 200-stronicową publikację można pobrać bezpłatnie pod adresem www.web.gov.pl Strona otwiera się w nowym oknie  

Najważniejszą częścią publikacji jest "Katalog usług świadczonych drogą elektroniczną", który zawiera charakterystykę usług elektronicznych w podziale na poszczególne obszary tematyczne. Opisano wszystkie ważne kategorie e-usług w tym tendencje rozwojowe. Dzięki takiej formule raportu czytelnik może w dogodny sposób zapoznać się z opisem e-usługi oraz dokonywać porównań pomiędzy wybranymi e-usługami zamieszczonymi w katalogu.

W publikacji przedstawiono także stan i  perspektywy rozwoju najpopularniejszych e-usług. Końcowa część raportu nt. e-usług  obejmuje opis usług niszowych w Polsce i na świecie oraz przedstawia perspektywę ich rozwoju w najbliższych latach. Publikację zamyka rozdział podsumowujący, zawierający wnioski i rekomendacje.

Zachęcamy do zapoznania się z przekrojowym raportem,  który może być pomocny przy opisywaniu otoczenia konkurencyjnego przez osoby starające się o dotację z Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska