Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-05-2011

Zapraszamy do lektury 12. numeru biuletynu informacyjnego „Innowacyjni"

Zapraszamy do lektury nowego numeru biuletynu „Innowacyjni” Bieżące wydanie biuletynu informacyjnego pt. „Innowacyjni” poświęciliśmy zmianom i uproszczeniom w Programie Innowacyjna Gospodarka. Na kartach biuletynu znajdą Państwo wywiad z Iwoną Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W rozmowie podniesiona została m.in. kwestia zagospodarowania dodatkowych środków Krajowej Rezerwy Wykonania oraz tzw. dostosowania technicznego, które zasilą budżet Programu.

Na temat nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz nowych, przyjaźniejszych dla przedsiębiorców, zasad przyznawania kredytu technologicznego (działanie 4.3 Programu Innowacyjna Gospodarka) mogą Państwo przeczytać w artykule „Łatwiejszy kredyt”. Ponadto, w materiale „Plaster na klaster” informujemy o zmianie przepisów normujących działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem eksperckim, poświęconym komplementarności w Programie Innowacyjna Gospodarka oraz stałymi rubrykami biuletynu: podsumowaniem stanu wdrażania, dobrymi praktykami, krzyżówką.

Publikacja dostępna jest na podstronie: Działania promocyjne 

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska