Serwisy Funduszy Europejskich

European Funds sites


24-11-2010

Programme DocumentsOperational Programme Innovative Economy, 2007-2013  - version after negotiations with European Commission, 1 October 2007 (1,1 MB)

Detailed description of priorities of the Innovative Economy Operational Programme, 2007-2013 (Document drawn up on the basis of the Innovative Economy Operational Programme, 2007-2013 approved by the decision of the European Commission of 1st October 2007 and by the resolution of the Council of Ministers of 30th October 2007)

 

 

 

This portal is cofounded by Technical Assistance Operational Programme
Copyright © Ministry of Development

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Copyright © Ministry of Development

NSS Unia Europejska