Serwisy Funduszy Europejskich

European Funds sites


19-04-2010

Calls for Proposals

Lists of application rounds for particular measures in Operational Programme Innovative Economy is available on polish website 

Download files:

 

 

 

 

This portal is cofounded by Technical Assistance Operational Programme
Copyright © Ministry of Development

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Copyright © Ministry of Development

NSS Unia Europejska