Serwisy Funduszy Europejskich

European Funds sites


03-06-2009

Financing of the Programme

 

The Programme Innovative Economy will be implemented from resources of the European Union and the state budget.

The allocation for the Programme Innovative Economy amounts in total to EUR 9,711,629,742 including EUR 8,254,885,280 from the European Regional Development Fund. 
 
The allocation for the Programme divided between the priority axes – percentage of planned support:

 


 

 

 

This portal is cofounded by Technical Assistance Operational Programme
Copyright © Ministry of Development

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Copyright © Ministry of Development

NSS Unia Europejska