Serwisy Funduszy Europejskich

European Funds sites


14-12-2010

Selected projects realised within OP IE

Site under construction.

 

 

 

This portal is cofounded by Technical Assistance Operational Programme
Copyright © Ministry of Development

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Copyright © Ministry of Development

NSS Unia Europejska