Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-02-2010

Aktualizacja harmonogramu realizacji konkursów na 2010 rok w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Zaktualizowany został harmonogram realizacji konkursów na 2010 rok w ramach działań Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Do harmonogramu wprowadzono następujące zmiany:

  • odwołanie planowanego na czerwiec 2010 r. konkursu dla Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
  • odwołanie wiosennego konkursu w ramach działań: 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, planowanego na kwiecień 2010 r.
  • wstrzymanie konkursu dla poddziałań: 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, 1.3.1 Projekty rozwojowe (INFO, TECHNO, BIO) oraz Działania 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, planowanych na marzec 2010 r.,
  • uszczegółowienie dat dziennych konkursów realizowanych w ramach projektu kluczowego Fundacji na rzecz nauki Polskiej,
  • wskazanie województw, w których uruchomiono konkurs w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Wstrzymanie konkursów w ramach działań: 2.1, 4.1, 4.4 oraz poddziałań: 1.1.1 i 1.3.1 spowodowane jest wyczerpaniem środków zaalokowanych w ramach wskazanych działań/poddziałań. Uruchomienie konkursów w tych działaniach/poddziałaniach uwarunkowane jest pozyskaniem dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

Uaktualniony harmonogram dostępny jest na podstronie nabór wniosków 

Zachęcamy do systematycznego przeglądania stron internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconych poszczególnym Programom w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o kolejnych naborach wniosków.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska